Glöm inte att lämna in K10:an även om du inte erhållit aktieutdelning

Om du är delägare i ett sk fåmansaktiebolag och inte erhållit någon utdelning är det viktigt att du ändå lämnar in deklarationsblankett K10. Anledningen är att utdelningsutrymmet då sparas till nästkommande år. Utdelningsutrymmet från sparade år kommer att läggas ihop och du kan få en större aktieutdelning beskattad som kapital när ditt bolag åter börjar lämna aktieutdelning.

Enligt förenklingsregeln har du alltid rätt att få ca 150 000 kr (mulitiplicerat med din ägarandel i fåmansbolaget) beskattat i inkomstslaget kapital. Om du något år inte erhåller utdelning sparas ditt utdelningsutrymme under förutsättning att du lämnar in blankett K10.

Fakta 3:12-regler

Förenklingsregeln är en del av de sk 3:12-reglerna - de mest komplicerade skattereglerna. Syftet med 3:12-reglerna är att förhindra aktieägare som arbetar i sitt eget bolag från att ta ut hela vinsten som aktieutdelning. Aktieutdelning har en lägre beskattning än vanligt löneuttag.     

27 okt 2014

Kontakta oss

E-post: [javascript protected email address]

Mobil: 0708-335988